Sadnja voćaka - upute za sadnju voćaka i prvu rezidbu

Za dobar uspjeh kod sadnje i da bi voćke redovito i obilno rodile moramo se pripremiti te poštovati osnovne uvjete:

  • NA VRIJEME I PRAVILNO POSADITI
  • ODABRATI ODGOVARAJUĆU SORTU I PODLOGU

Sadnja voćnih sadnica se obavlja od završetka vegetacije pa do pupanja,u praksi je to od kraja listopada i sve do sredine travnja. Ako vremenske prilike dozvoljavaju sadnju treba obaviti prvenstveno u JESEN. Najvažniji uvjet za dobar prijem i kasniji razvoj voćke je da sadnica mora biti zdravstveno ispravna s dobro razvijenim korijenovim sistemom i odgovarajuće veličine.

Planiranje i priprema za sadnju

Kada ste se odlučili za sadnju a prije odlaska u kupnju na površinu kamo ćete saditi pripremite stajski gnoj, humus ili neku drugu organsku tvar i obavimo kopanje sadne jame dok je tlo suho, sadne jame neka budu širine i dubine za dvije štihače, a razmak sadnje je zavisan od sorte i podloge koju ćete saditi (razmak sadnje se nalazi u opisu podloge za svaku pojedinu vrstu).

Postupanje nakon kupnje do sadnje

Ako sadnice ne možete posaditi odmah nakon kupnje stavite ih u vodu (najuže 2-3 dana) ili ih utrapite da se korijen ne isuši.

Sadnja

  • Prije sadnje odrežemo oštećene žile i obrežemo korijen na veličinu rupe koju sadimo.
  • Postavimo sadnicu u sadnu jamu te zasujemo korijen rahlom zemljom i malo zagazimo da sadnica bude stabilna, potom stavimo stajski gnoj, humus i jogurtovu čašu po sadnici mineralnog gnojiva NPK (za jesensku sadnju formulacija s manje dušika više fosfora i kalija, a za proljetnu sadnju formulacija s ravnomjernim odnosom). Obratite pažnju da gnoj ne dođe u direktni kontakt sa žilama.
  • Po potrebi zalijemo.
  • Preostalom zemljom zatrpamo sadnicu do odgovarajuće visine pazeći pri tom da cijepljeno mjesto bude pedalj iznad zemlje.
  • Obrezivanje se obavlja u proljeće bez obzira da li je sadnica sađena u jesen na željenu visinu zavisno od uzgojnog oblika krošnje.

JEZGRIČAVO VOĆE (jabuke, kruške) sve se mladice u prvoj godini prikrate na 2/3 njihove dužine, a istom iduće treba poduzeti jači rez (skratiti mladice na polovinu).
KOŠTIČAVO VOĆE (šljive, trešnje, breskve, višnje) reže se tako da se sve mladice skrate na 1/3 njihove dužine.